WAC Zeeuws Vlaanderen in EU project AGE 'IN

PERSBERICHT

Stichting Woon Advies Commissie Zeeuws-Vlaanderen (WAC ZVL) meldt met enige trots dat zij, samen met partners in België, Frankrijk en Groot-Brittannië, een europese subsidie heeft gekregen. De subsidie is voor een sociaal-innovatief project onder de naam van AGE’IN. De komende drie jaar wil de Woon Advies Commissie samen met gemeenten en corporaties in Zeeuws-Vlaanderen, Provincie Zeeland, lokale bedrijven en de landelijke organisatie VACpunt Wonen het project uitvoeren.

De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen vergrijst. Het sociaal-innovatief project is gericht op de ouderen die langer thuis willen wonen. Het project legt de nadruk op preventie. Vrijwilligers worden opgeleid om thuis wonende ouderen te adviseren. In het gesprek tussen de vrijwilliger en de oudere wordt onderzocht hoe en op welke wijze de oudere langer thuis kan blijven wonen. Op elke mogelijke wijze worden de ouderen aangesproken, zodat zij zelf hun eigen oplossing voor een toekomstig woonprobleem maken. Deskundige woonkeuradviseurs geven een woontechnisch advies. Oudere burgers kunnen met dat advies zelf beslissen wat zij gaan doen: de woning aanpassen, niets doen en later verhuizen of samen met andere ouderen een gezamenlijke oplossing vinden.